Instrukcja

Podstawy

Jak dodać i edytować tabelę?
Dodać tabelę można na dwa sposoby:
1. klikając ikone Tabela w górnej belce narzędziowej i wskazując położenie tabeli na diagramie.
Pokaż
2. klikając w eksploratorze po otwarciu listy obiektów Tabele. W tym wypadku miejsce położenia tabeli zostanie wybrane automatycznie.
Pokaż
W celu edycji tabeli należy kliknąć jej tytuł prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać Edycja.
Pokaż
Otwarte zostanie okno edycji tabeli. Dodatkowo edycję tabeli można wykonać w panelu właściwości (po prawej) zmieniając cechy tabeli lub jej kolumn.

Jak zmienić kolejność kolumn?
Kolejność kolumn można zmienić klikając strzałki góra/dół w panelu właściwości po wcześniejszym wybraniu kolumny. Można tego dokonać też w oknie edycji tabeli.

Jak dodać / edytować notatkę?
Dodanie notatki odbywa się analogicznie jak tabeli tj. przez kliknięcie ikony w belce narzędziowej i wskazanie pozycji lub przez kliknięcie w eksploratorze po otwarciu menu Obiekty -> Notatki. Po dodaniu notatki, jeśli włączony jest panel właściwości, kursor zostanie ustawiony w polu edycji gdzie można wpisać tekst notatki.

Jak zmaksymalizować obszar edycji?
Program posiada dwa boczne panele tj. eksplorator obiektów (z lewej) i panel właściwości obiektu (z prawej). Obydwa można ukryć klikając odpowiednie ikony.


Projektowanie bazy danych

Powiększanie i pomniejszanie diagramu
Program umożliwia podgląd dowolnej części diagramu w dowolnej skali. W belce narzędziowej dostępne są następujące funkcje:
1. skala 1:1 (oryginalny)
2. powiększenie i pomniejszenie
3. dostosowanie skali do całego diagramu
Dodatkowo dostosować powiększenie można za pomocą scrolla myszki.

Jak dodać relację pomiędzy tabelami?
Aby utworzyć relację należy kliknąć ikonę Relacja w górnej belce narzędziowej. Następnie należy wskazać tabelę nadrzędną i przeciągn kursor na tabelę podrzędną.
Pokaż
Otwarte zostanie okno dialogowe, w którym należy połączć pola z obydwu tabel i zapisać zmianę.

Jak dodać relację rekurencyjną?
Dodanie relacji rekurencyjnej odbywa się analogicznie jak dodanie relacji zwykłej. Jedyna różnica polega na tym, że wskazać należy tą samą tabelę jako nadrzędną i podrzędną.

Jak dodać indeks typu UNIQUE?
Kliknij prawym przyciskiem myszy na tytuł tabeli i z meny podręcznego wybierz Utwórz indeks.... W oknie dialogowym podaj nazwę indeksu, wskaż typ UNIQUE oraz dodaj pola.


Diagramy i obszary tematyczne

Różnica między diagramem a obszarem tematycznym
Ogólnie rzecz biorąc diagram to wizualna prezentacja wybranych tabel i relacji między nimi. Obszar tematyczny to grupa diagramów.

Jak zmienić ustawienia diagramu?
Ustawienia diagramu zmienić można w panelu właściwości. Można też wskazać diagram (na liście po lewej) prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego kliknąć Edytuj... w celu otwarcia okna dialogowego diagramu.


Eksplorator projektu

Dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie obiektu
Eksplorator projektu bazy danych pozwala na sprawdzenie jakie obiekty zawiera projekt. Umożliwia dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie obiektów. Jednym z przydatnych narzędzi jest celownik. Umożliwia on szybkie odnalezienie obiektu w otwartym diagramie. Sprawdza się przede wszystkim w projektach rozbudowanych baz danych.


Import i eksport skryptów

Jak wygenerować skrypt SQL z diagramu?
Aby utworzyć skrypt SQL należy kliknąć ikonę Generuj skrypt z lewej belki narzędziowej. Otwarta zostanie strona z listą obiektów po lewej i ekranem prezentującym skrypt w części centralnej. Należy wybrać tabele, które mają zostać wyeksportowane i zatwierdzić klikająć Generuj skrypt SQL. Po utworzeniu skryptu można go pobrać na dysk lub skopiować do schowka.

Jak utworzyć diagram ze skryptu?
W tym celu należy kliknąć ikonę Importuj skrypt na lewej belce narzędziowej oraz przycisk Załaduj na górze. W oknie dialogowym Import skryptu należy kliknąć Załaduj plik, wybrac plik z dysku i potwierdzić klikając Zaimportuj. Jeśli import zakończony zostanie sukcesem, otwarty zostanie diagram z zaimportowanymi obiektami.

Generowanie skryptów aktualizacyjnych.
Generowanie skryptów aktualizacyjnych odbywa się analogicznie jakk generowanie skryptów SQL dla nowej bazy z tą różnicą, że tutaj wskazać należy przynajmniej dwie wersje projektu (zazwyczaj dwie ostatnie).


Praca zespołowa nad projektem

Jak udostępnić projekt innym użytkownikom?
Udostępnienie projektu w SqlDBD polega na nadaniu dostępu (do edycji lub przeglądu) wybranym osobom do otwartego projektu. Nadanie dostępu zadziała jeśli spęłnione są następujące warunki:
1. użytkownik otrzymujący zaproszenie posiada konto w SqlDBD a użytkownik zapraszający poda jego adres e-mail będący loginem do konta.
2. zarówno użytkownik udostępniający jak i otrzymujący zaproszenie mają aktywowane konta (link aktywacyjny przychodzi na podany adres e-mail zaraz po rejestracji).

Jak sprawdzić, którym użytkownikom udostępniony jest projekt?
W tym celu należy kliknąć ikonę menu głównego (lewy górny róg) i wybrać Udostępnij.... Lista użytkowników, z którymi współdzielony jest projekt widoczna będzie W otwartym oknie dialogowym w zakładce Użytkownicy.

Jakie projekty są mi udostępnione?
Projekty udostępnione przez innych użytkowników widoczne są na liście projektów udostępnionych (pod listą projektów własnych).


Ustawienia konta

Zmiana motywu
Program posiada dwa motywy - ciemny i jasny. Motyw możesz zmienić bezporednio z menu głównego lub z okna ustawień.

Jak zmienić hasło?
Zapomnianego hasła nie można odzyskać. Można natomiast ustawić nowe hasło w formularzu na stronie . W tym celu należy podać adres e-mail będący loginem do konta i kliknąć Wyślij link do zmiany hasła. Na wskazany e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem do formularza, w którym można ustawić nowe hasło.

Jak zmienić login użytkownika?
W celu zmiany loginu należy wysłać:
1. zgłoszenie z formularza Prośba o wsparcie po zalogowaniu na konto,
2. wiadomość z adresu e-mail będącego nowym loginem.
W obydwu przypadkach należy podać z jakiego oraz na jaki e-mail ma być zmieniony login.


Plany

Plan bezpłatny.
Plan bezpłatny przeznaczony jest przede wszystkim do zapoznania się z możliwościami programu przd wykupieniem subskrypcji. Umożliwia pracę nad jednym projektem do dwudziestu tabel. W ramach planu bezpłatnego ograniczone jest generowanie skryptów do dwóch tabel oraz przegląd wersji bazy do trzech ostatnich.

Plany płatne - zasady rozliczania.
Plan PROGRAMISTA
Umożliwia projektowanie nieogranicznej ilością obiektów bazy danych przez jednego użytkownika. W ramach planu możliwe jest udostępnienie projektów innym użytkownikom tylko jeśli posiadają opłaconą subskrypcję.
Plan KORPORACJA
Posiada wszystkie możliwości planu PROGRAMISTA oraz możliwość udostępnienia projektu wybranej liczbie użytkowników, także tym bez wykupionej subskrypcji.

7 dniowy okrest testowy.
Przez pierwsze 7 dni od rejestracji można korzystać ze wszystkich możliwości programu, w tym z funkcji pracy zespołowej. Po tym okresie można korzystać z planu bezpłatnego lub wykupic jednen z dwóch planów płatnych.


Zaprojektuj bazę w SqlDBD
Za darmo przez 7 dni. Nie wymagamy podawania karty kredytowej. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.
Załóż konto
Strona używa cookies - tzw. ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień cookies.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.